• Η διοίκηση της Σ.Χαριτίδης ΑΒΕΕ γίνεται από τον Σωτήρη Χαριτίδη, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και αποκλειστικός μέτοχος της εταιρίας.
    O Σωτήρης Χαριτίδης είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το New York University. Από τον Ιούλιο του 2013, είναι Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

 

To οργανόγραμμα της εταιρείας αναλύεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

 

organogramma

babyface

reflex

blueseven

fsbaby

twin

long

bluerebels